מכון 1, סניף הרצליה יהיה פתוח בתאריך 26/01/2021
בין השעות 10:00 ל-11:00 בבוקר