סוגי הבדיקות ומחירים

בדיקת א.ק.ג במנוחה
מיועדת לילדים ומבוגרים עד גיל 39, כולל.
למעט ילידי שנת 1981, 1984, 1987, 1991 שצריכים להבדק במאמץ.
מחיר בדיקה במנוחה: 100 ש"ח.
למבוטחי כללית מושלם ופלטינום מחיר הבדיקה בהצגת הכרטיס: 50 ש"ח.
למבוטחי מכבי כסף, זהב ושלי מחיר הבדיקה בהצגת הכרטיס: 40 ש"ח.
בדיקת א.ק.ג במאמץ (ארגומטריה)
מיועדת למבוגרים מגיל 40 ומעלה ולילידי שנת 1981, 1984, 1987, 1991.
מחיר בדיקה במנוחה: 150 ש"ח.
למבוטחי כללית מושלם ופלטינום מחיר הבדיקה בהצגת הכרטיס: 50 ש"ח.
למבוטחי מכבי כסף, זהב ושלי מחיר הבדיקה בהצגת הכרטיס: 75 ש"ח.

בעת הבדיקה חובה להציג תעודה מזהה!

תפריט