סניף מודיעין

נא לשים לב לשינוי כתובת המכון

סוגי הבדיקות:

בדיקת א.ק.ג במנוחה מיועדת לילדים ומבוגרים עד גיל 39, כולל.
למעט ילידי שנת 1984, 1987, 1990, 1994 שצריכים להבדק במאמץ.
בדיקת א.ק.ג במאמץ (ארגומטריה) מיועדת למבוגרים מגיל 40 ומעלה ולילידי שנת 1984, 1987, 1990, 1994.
תפריט