סניף קרית אתא

סוגי הבדיקות:

בדיקת א.ק.ג במנוחה מיועדת לילדים ומבוגרים עד גיל 39, כולל.
למעט ילידי שנת 1983, 1986, 1989, 1993 שצריכים להבדק במאמץ.
בדיקת א.ק.ג במאמץ (ארגומטריה) מיועדת למבוגרים מגיל 40 ומעלה ולילידי שנת 1983, 1986, 1989, 1993.
תפריט